کــرآمتـــ تـــ و ...

تنهــــآ گنــــآه مـــآ طمــع بخشــش تــــو بــــود ،
مـــآ را کـــرآمتـــــــ تــــــو گنهــــکآر کــــــرده استـــــــ ...

 


/ 1 نظر / 22 بازدید
roholla

یا امام رضا به دادم برس... [افسوس] ممنون داداش