آرزویم این است، نتراود اشک در چشم تو هرگز، مگر از شوق زیاد..

سامــــیار


منوی دسته ای

.:: اخرین مطالب ::.

عنوان تاریخ
انســـــــان ... ۱۳٩۳/۱/۱٦
بـــــــــــــازی ... ۱۳٩۳/۱/۱٦
آنجـــــــــــــا ... ۱۳٩۳/۱/۱٦
پــــــــــدر ... ۱۳٩۳/۱/۱٦
گاهـــــــــــــی ... ۱۳٩۳/۱/۱٦
بیــــــــــــا ... ۱۳٩۳/۱/۱٦
۱۳٩۳/۱/۱٦ ۱۳٩۳/۱/۱٦
قرعــۀ فـــآل .. ۱۳٩٢/۱٢/۸
رفـــیق .. ۱۳٩٢/۱٢/۸
هر پریشــان نــظری .. ۱۳٩٢/۱٢/۸
تـــو.. ۱۳٩٢/۱٢/۸
تعطــیل است .. ۱۳٩٢/۱٢/٦

موضوع:

 

 

گرگ، گرگ میزاید و

 


گوسفند، گوسفند

 


فقط انسان است که گاهی گرگ میزاید

 

و گاهی گوسفند...

 

 

 

 
نویسنده : دریــــا
۱۳٩۳/۱/۱٦ | ٢:۱۱ ‎ب.ظ


موضوع:

 

 

 

بودنمان را به بازی گرفتندگاهی شاید لازم باشد از یاد ببریم...

 


 

 

 

 

 
نویسنده : دریــــا
۱۳٩۳/۱/۱٦ | ٢:٠٧ ‎ب.ظ


موضوع:

 

 

آنجا همـــه چیز حـــرف داشــتحتـــی سکوتـــش...

 

 

 
نویسنده : دریــــا
۱۳٩۳/۱/۱٦ | ٢:٠٤ ‎ب.ظ


موضوع:

 

 

 

یـــکی هستـش که جونش بـــره

 

نمیـــزاره بــهت سخــت بـــگذره ...

 

 
نویسنده : دریــــا
۱۳٩۳/۱/۱٦ | ۱:٥٩ ‎ب.ظ


موضوع:

 

 

 

گاهی اوقاتحسرت تکرار یه لحظهدیوانه ام میکند...

 

 

 
نویسنده : دریــــا
۱۳٩۳/۱/۱٦ | ۱:٥۸ ‎ب.ظ


موضوع:

 

 

 

بیا

 


و برای این دوست داشتنت فکری بکن

 


جا نمی شود در من

 

 

 
نویسنده : دریــــا
۱۳٩۳/۱/۱٦ | ۱:٥٠ ‎ب.ظ


 

موضوع:
نویسنده : دریــــا
۱۳٩۳/۱/۱٦ | ۱:٤٩ ‎ب.ظ


موضوع:

آسمان بار امانت نتوانست کشید ..،


قرعه ی فال به نامِ من ِ دیوانه زدند !

 

 

نویسنده : سامــــیار
۱۳٩٢/۱٢/۸ | ۱:٠٧ ‎ب.ظ


موضوع:

رفیق" کــم" باشه


ولی "تــک"باشه

 

نویسنده : سامــــیار
۱۳٩٢/۱٢/۸ | ۱:٠٤ ‎ب.ظ


موضوع:

خـوب کـردی کـه رُخ از آینـه پنهـان کـردی...


هر پریشان نظری لایق ِ دیدار ِ تــو نیست...

 


نویسنده : سامــــیار
۱۳٩٢/۱٢/۸ | ۱:٠٢ ‎ب.ظ


صفحات وبلاگ
امار بازدید
  خوش آمدید
نویسندگان:


آمار بازدید


کد متحرک کردن عنوان وب

تماس با ما

پسران بی دل

تبلیغات